toppic
mainboxtop

通知公告


2018年度学位与研…  11-26
地球科学学院 201…  11-26
地球科学学院2018…  11-23
我院2018年研究生…  11-22
地球科学学院 201…  11-19
地球科学学院2018…  11-17
2017-2018学年各…  11-12
地球科学学院 201…  11-12
更多内容
当前位置: 首页 - 新闻公告 - 通知公告 - 正文
地球科学学院 2018年秋季第12周上课违纪情况通报
 
加入时间:2018-11-26 15:56:03 访问量:
  为了进一步规范课堂教学行为,维持正常秩序,保障教学质量。根据学工处《关于在全校大学生中开展“两个文明”阵地建设活动的通知》的要求,我院针对学生课堂文明情况进行了检查,现将检查结果通报如下:

班级      
课程名称      

学生      
姓名      
学号      
违纪情况和不文明现象      
地质(资源)21802      
心理健康教育      
11.19第四节      
贺宇辰      
201800537      
旷课      
地质(资源)21802      
大学英语      
11.20第三节      
李宇霆      
201800539      
旷课      
地质(资源)21802      
大学英语听说      
11.20第四节      
李宇霆      
201800539      
旷课      
资工21801      
无机及分析化学      
11.20第二节      
别昆      
201800590      
旷课      
资工21801      
无机及分析化学      
11.20第二节      
蔡亚杰      
201800591      
旷课      
资工21801      
大学英语听说      
11.22第四节      
别昆      
201800590      
旷课      
资工(录井)21801      
人文素质教育      
11.23第四节      
刘一伯      
201800576      
旷课      
资工(录井)21801      
人文素质教育      
11.23第四节      
桂良鑫      
201800569      
迟到      
地质21701      
VB程序设计      
11.20第四节      
李渊      
201700449      
旷课      
地质21701      
VB程序设计      
11.20第四节      
李玉健      
201700448      
旷课      
地质21701      
VB程序设计      
11.20第四节      
陆健涛      
201700451      
旷课      
地产21701      
线性代数      
11.22第三节      
李明睿      
201700416      
旷课      
地质21702      
变质岩岩石学      
11.20第一节      
马延府      
201700481      
旷课      
地质21702      
变质岩岩石学      
11.20第一节      
郑昊天      
201700495      
旷课      
地质21702      
VB程序设计      
11.20第四节      
马延府      
201700481      
旷课      
地质21702      
VB程序设计      
11.20第四节      
郑昊天      
201700495      
旷课      
地质21702      
VB程序设计      
11.20第四节      
王浩哲      
201700487      
旷课      
地质21703      
VB程序设计      
11.20第四节      
吴科楠      
201700517      
旷课      
地质21703      
VB程序设计      
11.20第四节      
杨智峰      
201700521      
旷课      
地质21702      
中国近现代史纲要      
11.21第一节      
马延府      
201700481      
旷课      
地质21702      
中国近现代史纲要      
11.21第一节      
郑昊天      
201700495      
旷课      
地质21703      
中国近现代史纲要      
11.21第一节      
周永康      
201700525      
旷课      
地质21703      
中国近现代史纲要      
11.21第一节      
王洋      
201700516      
旷课      
地质21703      
中国近现代史纲要      
11.21第一节      
吴科楠      
201700517      
旷课      
地质21703      
中国近现代史纲要      
11.21第一节      
杨智峰      
201700521      
旷课      
地质21704      
中国近现代史纲要      
11.21第一节      
薛逸飞      
201700518      
旷课      
地质(资源)21801      
无机及分析化学      
11.21第三节      
岳彤      
201800531      
旷课      
地质21601      
地球物理测井      
11.22第二节      
肖博文      
201600483      
旷课      
地质21601      
地球物理测井      
11.22第二节      
张晟源      
201600490      
旷课      
地质21602      
地球物理测井      
11.22第二节      
梁宇琪      
201810003      
旷课      
地质21602      
石油与天然气      
地质学      
11.22第三节      
王海旭      
201500748      
迟到      
地质21602      
石油与天然气      
地质学      
11.22第三节      
田浩博      
201400242      
旷课      
地质21601      
石油与天然气      
地质学      
11.22第三节      
肖博文      
201600483      
迟到      
资工21701      
线性代数      
11.22第二节      
范洋      
201700557      
旷课      
资工21701      
线性代数      
11.22第二节      
曲泽华      
201700572      
旷课